Skulestart
Publisert 15.08.2014 av Terje Austnes
Velkomen til skulestart måndag 18.08 kl. 08.30.
Vi møter opp på skuleplassen (ved flaggstanga) for opprop.
Det blir foreldremøte torsdag 21.aug. For dei som har barn på SFO startar møte kl. 18.00, skulemøtet startar kl. 18.30. Vi håper at alle har høve til å møte.
Klassene har fått nye namn i år pga overgangen til ny skule. Dei nye namna er 1B, 2C, 3C(tidlegare A) og 3D(tidlegare B), 4C(tidlegare A) og 4D(tidlegare B).
Bursdagsfest
Publisert 19.06.2014 av Inger Anne Urkedal
Idag var det duka for den årlege bursdagsfesten for alle på skulen, stor stas for store og små!
Bursdagsfesten starta med at den flotte "Ut mot havet" filmen vår blei vist på storskjerm medan vi fann plassane våre. Dei 12 månadane hadde fått kvar sitt bord og ein skulle sitte ved det bordet som representerte sin måned. Nokre flinke jenter i 4.klasse hadde laga flotte bordkort til kvart bord.
Lisbeth ønska velkommen før vi sang for dei som hadde hatt bursdag siste veka. Verkstadgruppa til Lena og Åse-Marie hadde deretter ei flott framsyning om når Jesus stilna stormen.
Alle elevane hadde med seg matpakken sin og vi hadde eit koseleg måltid saman. Etter dette var det tid for å synge bursdagssong for alle på skulen. Det vart sunge 12 gongar, ein song for kvart måned og det var både norsk, svensk, dansk og engelsk versjon. Lena måtte seie pass når ein av elevane ville ha sangen på italiensk, so dette må vi øve på til neste år!
Rektor Terje kom og med ein overraskelse til alle, FAU hadde spandert is på heile gjengen! Ongane var storfornøgde, vi rettar ei stor takk til FAU for dette!
Fire elevar frå 2A hadde fått smilefjes denne veka, to elevar frå 3B viste fram ein klappeleik og SFO viste fram flotte båtar dei hadde laga.
Etter ein flott bursdagsfest og eit kjekt år ved Skjong barneskule ønsker vi no elevar og foreldre ein riktig god sommar! Vel møtt neste år og til 4. klassingane våre seier vi takk for no, vi sjåast snart igjen på nye skulen.
Vis bildearkiv
Her finn du lenke til musikkvideoen vi har laga på verkstaden "Hav".

Artikkelen har video
Inger Anne leia denne første fredagssamlinga i juni.

På programmet stod følgjande postar:

*Fødselsdagsbarn
*Lesing i fokus ved Ada si norskgruppe
*Smilefjes
*Fjørekunst laga på Lisbeth sin verkstad: «Havet og fjøra» (kunstbilete)
*Øve på songar til sommarfesten

Første post var å ta fram tre stolte og glade gutar som hadde fylt år sidan sist vi var samla. Med kvart sitt flagg stod dei forventningsfulle og venta på hyllesten medan heile skulen song: ”Happy birthday to you”!

Som inspirasjon til andre programpost starta Ada med å lese Tove Fagerholm sitt dikt: «Tryllefomel for deg som vil lese». Gjennom å lese kvar sine vers fekk vi i praksis oppleve elevar som hadde erverva seg lesekunsten. Det var så kjekt å høyre kor godt dei hadde øvd! Her kom det tydeleg fram at «øving gjer meister»!

Også denne veka var det barn som hadde bidrege positivt til fellesskapet ved å rydde og halde orden i klasserommet. Dei fekk si velfortente utmerking gjennom «Smilefjes», samt applaus frå medelevar og personale!

Denne veka var det siste rullering på verkstaden «HAV». Lisbeth sin verkstad, «Havet og fjøra», har mellom anna brukt tysdagane i strandkanten. Elevgruppene sine kunstneriske og kreative evner kom tydeleg fram gjennom dei flotte fjørekunstbileta som vart vist på storskjerm!

Avslutningsvis øvde vi på songane til sommarfesten: «Vi er barn som har mye å gi» og «Stopp ikkje mobb!». Det er viktig at elevane øver godt på songtekstane heime slik at vi kan desse til vi skal opptre for familie og vener den 12.06.14!

Vi vil ønskje alle ei riktig god Pinse!

Vis bildearkiv
Inger Anne leia denne første fredagssamlinga i juni.
På programmet stod følgjande postar:
*Fødselsdagsbarn
*Lesing i fokus ved Ada si norskgruppe
*Smilefjes
*Fjørekunst laga på Lisbeth sin verkstad: «Havet og fjøra» (kunstbilete)
*Øve på songar til sommarfesten
Tysdagssamling, 27.05.14
Publisert 27.05.2014 av Ada Hansen
Tysdagssamling, 27. mai
Denne veka vart det tysdagssamling i staden for fredagssamling. Sist fredag vart det ikkje samling, då vi hadde kjekt musikk og songbesøk. Sidan vi ikkje er på skulen på fredag, vart det altfor lenge å vente enda ei veke.
I dag var det Lena som leia samlinga, og vi starta som vanleg med siste vekas bursdagsborn. Sidan sist var det tre som hadde fylt år, og vi song for dei. Vidare fekk dei med smilefjes komme fram og fortelje kvifor dei hadde fått det. Det er som Lena sa, ~ så kjekt for oss vaksne å få jobbe på ein skule der det er så mange hyggelege, høflege og hjelpsame elevar!  Her var elevar som trøyster om nokon er lei seg, som ser etter at ikkje nokon går aleine, som hjelper til å halde orden i klasseromma, som arbeider godt med faga, som deler på fargeblyantar og anna og som er flink til å seie fine ting. ( komme med komplimenter) Snakk om flotte elevar!!
Verkstaden til Åse Marie og Lena har arbeidd med Bibelforteljinga «Jesus stiller stormen.» Der har elevane fått måle havet i storm og stille, heilt slik dei var inspirerte til. Dei har óg dramatisert denne Bibelforteljinga. Dei song til og ein av elevane spelte flott på munnspel til songen.
Av andre elevinnslag på denne samlinga, var det nokre som viste fram to ulike klappeleikar. Nokre spreke jenter turna og viste akrobatikk. Til slutt gjekk ryddefjøla frå 4. klasse til 3a.
Før vi gjekk kvart til vårt, minna Lena oss på at i morgon kjem dei nye 1.klassingane på besøk. Dei skal ha nokre timar på skulen, for å prøve korleis det er å gå på skule. Alle lova å sjå ekstra godt etter dei, så dei får ei kjekk oppleving på skulen.
Vis bildearkiv
Vår tradisjonelle fredagssamling gjekk ut i dag, då vi fekk gjestar frå Rio de Janeiro. Denne konserten er ein del av kulturtilbodet til grunnskulane i Møre og Romsdal. Konserten vert kalla Samba rundt bordet.

Kva kan skje når fire brasilianske musikarar dumpar ned på ein kafe i Noreg og møter ein norsk servitør. Dette fekk vi oppleve i dag. Svingane og flott musikk, samt eit innblikk i brasiliansk kultur.

Flott avslutning på veka. God helg!
Vis bildearkiv
Fredagssamling 16.mai
Publisert 16.05.2014 av Svein-Arve Alnes
I dag var det Inger Anne som leia si første fredagssamling, noko ho gjorde på ein flott måte! Samlinga starta med at elevane som hadde hatt bursdag sidan førre samling fekk kome fram og gjort stas på, før elevane med smilefjes fekk fortelje kva dei hadde gjort for å gjer seg fortent til denne utmerkinga.
Terje delte ut Vikingen, som denne gong gjekk til 2b. Vi gratulerar!
Verkstadsgruppa til Lena og Åse-Marie viste fram både kunstverk og eit skodespel/musikkinnslag dei hadde jobba med denne veka.
Samlinga vart avrunda med ein dans frå 3.klasse-elevar før tre jente viste ein flott klappeleik.
Vis bildearkiv
 
Utviklet av Stian Godø (www.stiang.net)

Webansvarleg: Terje Austnes | Webutvikling: Stian Godø | Laster.. sidevisningar sidan 30.05.06 | Administrator