Ada avslutta i dag skuleveka med felles samling for heile skulen. Vi starta med "Skjong sangen" som snart blir historie. Tre av elevane har hatt bursdag denne veka. Dei blei hylla med sang og applaus. Mange elevar har fått tildelt smilefjes denne veka. Dei fekk kome fram å fortelje kvifor dei har fått smilefjes av læraren sin. 4. klassingane har dei første vekene arbeidd med temaet verdsrommet som tema i naturfag. Lena lærte oss sangen om planetane på samlinga i dag. Til slutt fekk Ada fram to elevar som skulle fortelje om "ryddefjøla" til nye elevar. Ryddefjøla vart levert til 4 c. Dei har dermed hovudansvaret for at alle uteleikene er rydda inn i leikeskuret neste veke.

Ada avlsutta samlinga med å ønskje alle ei god helg !
Vis bildearkiv
Onsdag var vi på skuletur på Hustruhamna. Vi hadde ein fin dag med fint vêr og stor aktivitet i fjøra med grilling, krabbefiske m.m. Store og små kosa seg i dette flotte naturområdet i dag. Dei nye 1. klassingane våre viste seg å vere skikkeleg spreke.

Intensjonen vår med ein skuletur tidleg på skuleåret er å bli kjende med nye elevar og lærarar. Felles opplevingar kan vere med på å styrke samhaldet og fellesskapet både i klassa og blant elevane og lærarane på heile skulen.
Vis bildearkiv
Fredagssamlinga, 22.08.14
Publisert 22.08.2014 av Ada Hansen
Fredagssamling, 22.08.14
Det var Lisbeth som leia dette skuleårets første fredagssamling. Vi har aldri vore så mange elevar ved Skjong skule, så det er litt av ei utfordring å få plass til alle til fredagssamling. Sidan sist har vi fått nye 1.klassingar som fekk kome opp og syne seg fram, og seie kva dei heiter. Sjølvsagt med god støtte frå Lena og Inger Anne. Ikkje berre det, dei hadde jammen meg klart eit elevinnslag allereie på første samlinga. FLOTT 1.klasse!!
Ein stor takk til dei andre elevane også, for at dei var så flike til å vise dei nye elvane våre korleis ein skal oppføre seg på fredagssamling.
Alle som har hatt bursdag i løpet av sommarferien fekk reise seg, og vart sunge for. To jenter hadde hatt bursdag siste veka. Dei vart også gjort stas på.
Smilefjesa hadde vi ikkje kome skikkelg i gang med, men berre vent til neste fredag! Ryddefjøla skal også starte si runde i dei ulike klasseromma da.
Vis bildearkiv
Skulestart
Publisert 15.08.2014 av Terje Austnes
Velkomen til skulestart måndag 18.08 kl. 08.30.
Vi møter opp på skuleplassen (ved flaggstanga) for opprop.
Det blir foreldremøte torsdag 21.aug. For dei som har barn på SFO startar møte kl. 18.00, skulemøtet startar kl. 18.30. Vi håper at alle har høve til å møte.
Klassene har fått nye namn i år pga overgangen til ny skule. Dei nye namna er 1B, 2C, 3C(tidlegare A) og 3D(tidlegare B), 4C(tidlegare A) og 4D(tidlegare B).
Bursdagsfest
Publisert 19.06.2014 av Inger Anne Urkedal
Idag var det duka for den årlege bursdagsfesten for alle på skulen, stor stas for store og små!
Bursdagsfesten starta med at den flotte "Ut mot havet" filmen vår blei vist på storskjerm medan vi fann plassane våre. Dei 12 månadane hadde fått kvar sitt bord og ein skulle sitte ved det bordet som representerte sin måned. Nokre flinke jenter i 4.klasse hadde laga flotte bordkort til kvart bord.
Lisbeth ønska velkommen før vi sang for dei som hadde hatt bursdag siste veka. Verkstadgruppa til Lena og Åse-Marie hadde deretter ei flott framsyning om når Jesus stilna stormen.
Alle elevane hadde med seg matpakken sin og vi hadde eit koseleg måltid saman. Etter dette var det tid for å synge bursdagssong for alle på skulen. Det vart sunge 12 gongar, ein song for kvart måned og det var både norsk, svensk, dansk og engelsk versjon. Lena måtte seie pass når ein av elevane ville ha sangen på italiensk, so dette må vi øve på til neste år!
Rektor Terje kom og med ein overraskelse til alle, FAU hadde spandert is på heile gjengen! Ongane var storfornøgde, vi rettar ei stor takk til FAU for dette!
Fire elevar frå 2A hadde fått smilefjes denne veka, to elevar frå 3B viste fram ein klappeleik og SFO viste fram flotte båtar dei hadde laga.
Etter ein flott bursdagsfest og eit kjekt år ved Skjong barneskule ønsker vi no elevar og foreldre ein riktig god sommar! Vel møtt neste år og til 4. klassingane våre seier vi takk for no, vi sjåast snart igjen på nye skulen.
Vis bildearkiv
Her finn du lenke til musikkvideoen vi har laga på verkstaden "Hav".

Artikkelen har video
Inger Anne leia denne første fredagssamlinga i juni.

På programmet stod følgjande postar:

*Fødselsdagsbarn
*Lesing i fokus ved Ada si norskgruppe
*Smilefjes
*Fjørekunst laga på Lisbeth sin verkstad: «Havet og fjøra» (kunstbilete)
*Øve på songar til sommarfesten

Første post var å ta fram tre stolte og glade gutar som hadde fylt år sidan sist vi var samla. Med kvart sitt flagg stod dei forventningsfulle og venta på hyllesten medan heile skulen song: ”Happy birthday to you”!

Som inspirasjon til andre programpost starta Ada med å lese Tove Fagerholm sitt dikt: «Tryllefomel for deg som vil lese». Gjennom å lese kvar sine vers fekk vi i praksis oppleve elevar som hadde erverva seg lesekunsten. Det var så kjekt å høyre kor godt dei hadde øvd! Her kom det tydeleg fram at «øving gjer meister»!

Også denne veka var det barn som hadde bidrege positivt til fellesskapet ved å rydde og halde orden i klasserommet. Dei fekk si velfortente utmerking gjennom «Smilefjes», samt applaus frå medelevar og personale!

Denne veka var det siste rullering på verkstaden «HAV». Lisbeth sin verkstad, «Havet og fjøra», har mellom anna brukt tysdagane i strandkanten. Elevgruppene sine kunstneriske og kreative evner kom tydeleg fram gjennom dei flotte fjørekunstbileta som vart vist på storskjerm!

Avslutningsvis øvde vi på songane til sommarfesten: «Vi er barn som har mye å gi» og «Stopp ikkje mobb!». Det er viktig at elevane øver godt på songtekstane heime slik at vi kan desse til vi skal opptre for familie og vener den 12.06.14!

Vi vil ønskje alle ei riktig god Pinse!

Vis bildearkiv
Inger Anne leia denne første fredagssamlinga i juni.
På programmet stod følgjande postar:
*Fødselsdagsbarn
*Lesing i fokus ved Ada si norskgruppe
*Smilefjes
*Fjørekunst laga på Lisbeth sin verkstad: «Havet og fjøra» (kunstbilete)
*Øve på songar til sommarfesten
 
Utviklet av Stian Godø (www.stiang.net)

Webansvarleg: Terje Austnes | Webutvikling: Stian Godø | Laster.. sidevisningar sidan 30.05.06 | Administrator